გურუ ჰოლდინგ

კლიენტი

სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია, რომელმაც უკვე დადებითად წარმოაჩინა თავი საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე.

ამოცანა

ნათელი და დასამახსოვრებელი საფირმო სტილისა და კორპორატიული საიტის შემუშავება.

ბმული

საფირმო ნიშნის შემუშავება

GURU Holding

ლოგოტიპის ჰორიზონტარული ვერსია

GURU Holding logotype horizontal version

ლოგოტიპი სხვადასხვა ფონზე

GURU HOLDING Logo

საფორმო პროდუქტები

გურუ ჰოლდინგის სავიზიტო ბარათი

გურუ ჰოლდინგის ბლანკი

გურუ ჰოლდინგის კონვერტი

გურუ ჰოლდინგის ფოლდერი

ბრენდის ტექსტურა

გურუ ჰოლდინგის ბრენდის პატერნი

ბრენდბუქის შემუშავების პროცესი

ბრენდბუქის შემუშავების პროცესი

ვებსაიტი

GURU Holding

საწყისი გვერდი

Main page

პროექტების გვერდი

GURU Holding პროექტების გვერდი

პროექტის აღწერილობის გვერდი

GURU Holding პროექტის აღწერილობის გვერდი

კონტაქტი

GURU Holding კონტაქტი