მარდი ჰოლდინგი

კლიენტი

დეველოპერული კომპანია, რომელიც აქტიურად ოპერირებს უძრავი ქონების სფეროში საქართველოში და აქვს წარმომადგენლობა მსოფლიოს 8 ქვეყანაში. ძირითადი მომსახურება საცხოვრებელი კომპლექსებისა და აპარტ-ოტელების მშენებლობაა.

ამოცანა

პირველად მოგვმართეს საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციისათვის. კვლევის შედეგად აღმოვაჩინეთ, რომ საიტს სჭირდება წუთზე მეტი ატვირთვისათვის და მომხმარებლები არ ჩერდებოდნენ 20 წამზე მეტს იუზაბილიტისა და ცუდი ნავიგაციის გამო. შეცდომების მოგვარების მაგივრად გადავწყვიტეთ შეუთავაზოთ კლიენტს ახალი ვებგვერდის დამზადება კონტენტით გაყიდვების გაზრდისათვის. შევამუშავეთ პროტოპიბები ყველა მოწყობილებისათვის და დავასრულეთ პროექტის პირევლი იტერაცია. ჩვენი მეგობრები ინტერნეტ-მარკეტინგის განყოფილებიდან TOPEST შეამუშავეს სემანტიკური ძრავი და მოახდინეს ოპტიმიზაძია საძიებო სისტემებისთვის. ამჟამად ვმუშაობთ მე-2 იტერაციაზე, რომელშიც ჩართული იქნება ჰოლდინგის სრული მომსახურების სპექტრს და გახდის პროექტს მაღალდატვირთულ კორპორატიულ პორტალად.

ბმული